Дейности

  • имат по-добри условия за паша в сравнение със селските заради липсата на пестициди и наличие на разнообразна цъфтяща растителност;
  • се радват на много благоприятен за пчелните семейства микроклимат в Екопарка (Черноморски биогеографски район)
  • днешното селско стопанство залага на огромни монофлорни площи, докато в условията на дивата природа разнообразието е значително по-добро.
Call Now Button