Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм

Създаден с цел опазване и популяризиране на българската природа!

Екопарк „Вая“ е ключов функционален елемент на миграционния път Виа Понтика и поддържащ „резервоар“за биологичното разнообразие на България!

Дейности

Новини

Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“

В Екопарка ще намерите истински възможности за екотуризъм, защото Фондация Виа Понтика се е погрижила да осигури минимално въздействие на туристическите дейности върху местните природни ресурси.

Call Now Button