Правила за спортен риболов на територията на Екопарк ВАЯ

Начало / Правила за спортен риболов на територията на Екопарк ВАЯ

Правила за спортен риболов на територията на Екопарк ВАЯ

I. Общи условия:
1. До риболов се допускат САМО риболовци с подходящо оборудване – кеп, куковадач, живарник (не и железен) и антибиотик
2. Право на всеки риболовец е да използва до три въдици.
3. При риболов се използват само безопасни монтажи с една кука.
4. При пристигане задължителна среща с управата за разяснение на правилата за пребиваване на територията на Екопарк ВАЯ.
5. Настаняване в секторите, разтоварване на оборудването и паркиране на автомобила на местата указани от управата.
6. При напускане на екопарка задължително се уведомява управата, която извършва проверка на багажа.
7. Всяка уловена риба под 1 кг и над 3 кг се връща в язовира след обработка с антибиотик.
8. Изваждането на рибата от водата става задължително с кеп независимо от размерите ѝ. Рибата се пипа само с мокри ръце и се поставя на мека повъхност до отстраняване на куката.
9. При улов на риби над 6 кг задължително се уведомява управата. Разрешено е поставянето на рибата в люлка до пристигане на управата с цел заснемане и водене на статистика.

II. Не се разрешава:
1. Паркирането на МПС извън предназначените за това места.
2. Хващане на риба за очите и хрилете.
3. Носене и употреба на оръжие.
4. Къпане във водоема.
5. Сечене на дърва и храсти.
6. Висока музика, високо говорене и нарушаване спокойствието на останалите риболовци.
7. Ползване на пружини (хранилки), капани, двойни и тройни куки, кошове, рачила, парашути, телевизори.
8. Пренасяне на рибата, освен до карп люлката и то с мокър карп дюшек.
9. Задържане на риба в живарниците, освен ако не се купува.
10. Ползване на гумени лодки за захранване и разпъване.

III. Препоръки към риболовците:
1. Да пазят касовия бон до напускане на обекта.
2. Винаги мокър кеп – пренасяйте рибата до теглилките с мокри карп сакове или дюшеци.
3. Сигнализирайте управата при наличие на болна или наранена риба.
4. Всеки риболовец уведомил управата за случай на опит за кражба на риба и това се докаже, получава един безплатен излет.

IV. Права и задължения на персонала:
1. Персоналът на Екопарка има право по всяко време да извършва контрол с цел спазване на правилата. Нарушителите се отстраняват незабавно от парка.
2. Преди започване прибиране на багажа се уведомява персонала на парка, който присъства при прибирането. Всеки риболовец, напуснал екопарка без да се обади, се счита за нарушител и няма да бъде допускан за риболов.

V. Цени:
1. Дневен риболов – 15 лв. Цената включва ползване до 3 въдици. За членове на Сдружение „Бургаски езера“ – 10 лв.
2.Ползване на радиоуправляеми лодки за захранване и разпъване разрешено само на утвърдените сектори – безплатно.
3. Цени на рибата за 1 кг:
– шаран – 6 лв.
– толстолоб, лин – 3 лв.
– бял амур – 5 лв.

Управата си запазва правото да прави промени по всяко време.