С какво можем да ви помогнем

Професионално орнитологично оборудване

Водачи и експертно съдействие

Посетителски информационен център

В Посетителския информационен център на Екопарка се осъществяват:

  • Представяне на защитената територия и показване богатството от растителни и животински видове в Екопарка
  • Повишаване познанията на хората за стойността и значението на биоразнообразието и за разбиране проблемите по опазване на природната среда
  • Подпомогане на посетителите в избора на туристически маршрути, програми и образователни дейности
  • Образователни програми, работа с деца и ученици на природозащитни и екологични теми
  • Провеждане на кампании и отразяване на специални природозащитни и екологични събития и дати
  • Организиране на мероприятия, кампании, фотоизложби, гостуващи изложби и др. на природозащитни и екологични теми
  • Предлагане на материали и филми на природозащитна, екологична и туристическа тематика
  • Провеждане на семинари, специализирани курсове и обучения по опазване на околната среда
  • Провеждане на събития свързани с лични поводи и нестандартни чествания по заявка