Контакти

Свържете се с нас!


Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“

След три години планиране, упорита работа за регулиране, почистване, възстановяване на естествената растителност и опазване на дивата природа, Фондация Виа Понтика ви кани в Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм “Вая”, посветен на съхраняване на природните ресурси, промяна на отношението към защитените територии и осъзнаване на възможностите, ползите и отговорностите към опазването на биоразнообразието в Република България.

Как да стигнете до Екопарка

От летище Сарафово /Бургас/
  • Автобус - предстои
  • Такси – Грийн такси Бургас 0895570007
От столицата София
  • Самолет – до летище Бургас
  • Влак – до автогара Юг в град Бургас
  • Автобус - предстои
От град Бургас
  • Автобус - предстои
  • Такси - Грийн такси Бургас 0895570007