Видове птици

Бургаско езеро /Вая/ е от съществено значение за храна и почивка на птиците по миграционния път Виа Понтика.

Loco2014, Pellikan, CC BY-SA 3.0

Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus)

Розовият пеликан има и други названия, включващи „бабуш“, „голям бял пеликан“, „баба“ и „насит“.

Той представлява голяма птица с дължина от 140 до 180 сантиметра. Размахът на неговите криле достига 226-360 см.

Женските (5.4 до 9 кг) розови пеликани са значително по-леки от мъжките (9 до 15 кг). Големият клюн с жълта торбичка при мъжките екземпляри е по-дълъг и образува низходяща дъга, за разлика от по-късия и изправен клюн на женксите екземпляри.

Розов Пеликан

Loco2014, Pellikan, CC BY-SA 3.0

Ferran Pestaña, Oxyura Leucocephala, CC BY-SA 2.0

Тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala)

Тази патица също така се назовава с „белоглава потапница“, „белоглавка“, „тръноопашата патица“.

Птицата тежи между 500 и 900 гр, тялото ѝ е с дължина около 43-48 см, с къса и дебела шия. Крилете на тази птица са малки и къси, като размахът им достига до 62-70 см.

Тръноопашата Патица

Arjan Haverkamp, Pelecanus Crispus, CC BY 2.0

Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus)

Птицата се назовава също така с „бабуш“, „къдроглав бабуш“ и „баба“.

Той е една от най-големите птици с размери достигащи до 160-183 см и размах на крилата 290-345 cм и теглото му достига до 7.25 – 15 кг. Различава се от розовия пеликан по това, че има къдрави пера по тила си, от където и идва неговото име – Къдроглав пеликан.

Къдроглав пеликан

Arjan Haverkamp, Pelecanus crispus, CC BY 2.0

Sergey Yeliseev, Corncrake, CC BY 2.0

Ливаден дърдавец (Crex crex)

Птицата се назовава също така с „дърковец“, „дръдравец“ и „дердер“, „ортокман“, „ортигометър“, „дърпач“, калауз.

Тази птица достига размери до 25-29 см и тежи около 13-190 г. Размахът на крилете е 42-53 см.

Възрастните са кафяви с черни петна и сивосини вежди, белезникаво гърло и сивосини гуша и гърди.

Ron Knight, Crex Crex, CC BY 2.0

Sergey Yeliseev, Corncrake, CC BY 2.0

Малък воден бик (Ixobrychus minutus)

Тази птица е най-малката европейска чапла, с дължина от 36 см, размах на крилете 40-58 см и тегло от 120-150 гр.

Малък Воден Бик

Marek Szczepanek, Botaurus Stellaris, CC BY-SA 3.0

Голям воден бик (Botaurus stellaris)

Големият воден бик има дължина от 80 см и размах на крилете от 125 до 135 см. Има кафява окраска с тъмни петна и черти.

Тази птица е вид чапла, обитаваща блата, места с бавно-течаща и застояла вода, гъсто обрасли с блатна растителност и крайбрежни храсти, брегове и разливи на реки, езера и други водни площи.

MPF, Botaurus Stellaris, CC BY-SA 3.0

Brocken Inaglory, Ardea Alba, CC BY-SA 4.0

Голяма бяла чапла (Ardea alba)

Тази птица също се назовава „сребърна чапла“, „бял рибар“, „креал“.

Дължината на голямата бяла чапла достига 104 см, а размахът на нейните криле е от 140 до 170 см. Теглото й е от 1000-1500 г. Птицата обикновено се събира с ята на сивата чапла през есента, много рядко каца по дървета и дълголетието й е до 23 години.

Голяма Бяла Чапла

Pierre Dalous, Ardpur, CC BY-SA 3.0

Червена чапла (Ardea purpurea)

Червената чапла също се нарича „ръждива чапла“.

С външния си вид, червената чапла напомня на сивата, но е с по-дребни размери и в ръждиви нюанси. Дължината на тялото й достига 80-90 см, а размахът на крилете й достига 140-145 см. Теглото на птицата достига 600-1400 г.

Dick Daniels, Branta Ruficollis, CC BY-SA 3.0

Червеногуша гъска (Branta ruficollis)

Тази птица също се нарича „червеношия гъска“, „казарка“, „кавказка патка“.

Това е рядък и изключително красив вид птица, с цветното оперен вид. На размери е средно голяма птица, която тежи между 1058 и 1650 г. Дължина на тялото й е 55 см, а размахът на крилете й достига 116-135 см.

Червеногуша Гъска

Martin Dimitrievski, Phalacrocorax Pygmeus, CC BY-SA 3.0

Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus)

Тази птица също така се назовава „дяволица“.

Шарките на малкия корморан са черно-кафяви, и двата пола не се различават един от друг. Дължината на тялото им достига до 50 см, а размахът на крилете им – 85 см. През размножителния си период, кормораните имат черно-кафяви шарки с бели щрихи по тялото и метален блясък по крилата.

Малък Корморан

Andy Morffew, Phalacrocorax Pygmeus, CC BY 2.0

Gabriele Iuvara, Plegadis Falcinellus, CC BY-SA 2.0

Блестящ ибис (Plegadis falcinellus)

Тази птица също така се нарича „черен ибис“.

Блестящият ибис е с дължина на тялото от 55 – 66 см и размахът на крилата му е 88 – 105 см. Тежи от 500 до 800 г, има тъмни, пурпурно-кафяви пера със зелено-метални отблясъци по крилата. Възрастнят екземпляр има светли точки по главата и шията през есента. Клюнът му е дълъг и извит надолу. Блестящият ибис живее около 20 години.

Блестящ ибис

Andreas Trepte, Platalea Leucorodia, CC BY-SA 2.5

Лопатарка (Platalea leucorodia)

Птицата принадлежи на семейство Ибисови, като достига дължина до 1 метър. Размахът на крилете й достига до 115-135 см, а теглото й – 1200 до 1700 г, бяла с  черни краката. Има дълъг клюн с разширение на върха, приличащ на лопата. Младите екземпляри имат черни върхове на крилата. Живее до 28 години.

Лопатарка