Видове птици

Бургаско езеро /Вая/ е от съществено значение за храна и почивка на птиците по миграционния път Виа Понтика.

Loco2014, Pellikan, CC BY-SA 3.0

Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus)

Розовият пеликан има и други названия, включващи „бабуш“, „голям бял пеликан“, „баба“ и „насит“.

Той представлява голяма птица с дължина от 140 до 180 сантиметра. Размахът на неговите криле достига 226-360 см.

Женските (5.4 до 9 кг) розови пеликани са значително по-леки от мъжките (9 до 15 кг). Големият клюн с жълта торбичка при мъжките екземпляри е по-дълъг и образува низходяща дъга, за разлика от по-късия и изправен клюн на женксите екземпляри.

Розов Пеликан

Loco2014, Pellikan, CC BY-SA 3.0

Arjan Haverkamp, Pelecanus Crispus, CC BY 2.0

Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus)

Птицата се назовава също така с „бабуш“, „къдроглав бабуш“ и „баба“.

Той е една от най-големите птици с размери достигащи до 160-183 см и размах на крилата 290-345 cм и теглото му достига до 7.25 – 15 кг. Различава се от розовия пеликан по това, че има къдрави пера по тила си, от където и идва неговото име – Къдроглав пеликан.

Къдроглав пеликан

Arjan Haverkamp, Pelecanus crispus, CC BY 2.0

BGБГ

Ням лебед (Cygnus olor)

Немият лебед е палеарктичен вид, който гнезди в Европа, Казахстан, Мала и Средна Азия, Иран, и Китай. Зимува край Северно и Балтийско море, в Централна и Югоизточна Европа, Средна Азия, Персийския залив, Жълто море. В България е гнездящ, мигриращ и зимуващ вид, който се среща във влажните зони по Дунавското и Черноморското крайбрежие.

Podiceps cristatus

Голям гмурец (Podiceps cristatus)

Най-големият от гмурците е с дължина 51-60 см и размах на крилата 85-90 см. Тегло: 750-1200 г. Диморфизмът е сезонен и възрастов. Тялото отгоре е тъмнокафяво, отдолу е бяло.Гърдите са бели.

Това е много шумна птица. Този отличен плувец и водолаз може да потъне до 20 м (обикновено 4-6 м) в продължение на 3 минути.

Podiceps cristatus

Gabriele Iuvara, Plegadis Falcinellus, CC BY-SA 2.0

Блестящ ибис (Plegadis falcinellus)

Тази птица също така се нарича „черен ибис“.

Блестящият ибис е с дължина на тялото от 55 – 66 см и размахът на крилата му е 88 – 105 см. Тежи от 500 до 800 г, има тъмни, пурпурно-кафяви пера със зелено-метални отблясъци по крилата. Възрастнят екземпляр има светли точки по главата и шията през есента. Клюнът му е дълъг и извит надолу. Блестящият ибис живее около 20 години.

Блестящ ибис

Ardeola ralloides

Гривеста чапла (Ardeola ralloides)

Дължина на тялото: 40 – 49 см. Размах на крилата: 80 – 92 см. Тегло: 250 до 300 грама.Дълголетие: 11 години.

Дребна чапла, в кацнало положение отгоре изглежда изцяло оранжево-кафява с бял корем и характерна „грива“ от много бели и кафяви пера.

Egretta garzetta

Малка бяла чапла (Egretta garzetta)

Дължина на тялото: 55–65 см; Размах на крилете: 88–106 см.Тегло: 500-638 г. Дълголетие: 9 години

Изцяло бяла птица. Може да се сгреши с голямата бяла чапла. Основните различия са по-малкият размер, тъмният клюн и крака с жълти стъпала, които обаче не се виждат, когато птицата е кацнала във водата.

Brocken Inaglory, Ardea Alba, CC BY-SA 4.0

Голяма бяла чапла (Ardea alba)

Тази птица също се назовава „сребърна чапла“, „бял рибар“, „креал“.

Дължината на голямата бяла чапла достига 104 см, а размахът на нейните криле е от 140 до 170 см. Теглото й е от 1000-1500 г. Птицата обикновено се събира с ята на сивата чапла през есента, много рядко каца по дървета и дълголетието й е до 23 години.

Голяма Бяла Чапла

Pierre Dalous, Ardpur, CC BY-SA 3.0

Червена чапла (Ardea purpurea)

Червената чапла също се нарича „ръждива чапла“.

С външния си вид, червената чапла напомня на сивата, но е с по-дребни размери и в ръждиви нюанси. Дължината на тялото й достига 80-90 см, а размахът на крилете й достига 140-145 см. Теглото на птицата достига 600-1400 г.

Ardea cinerea

Сива чапла (Ardea cinerea)

Дължина на тялото: 84 – 102 см. Размах на крилата: 175 – 195 см.Тегло от 600-1200 г. Дълголетие: 25 години.

Слабо изразен полов диморфизъм.Гърбът и крилата са сиви. Шията отпред и гърдите са с черни надлъжни черти. Има дълги сиви или сивожълти крака, дълга шия и голям сивожълт клюн под формата на кама. Останалата част от оперението е гълъбовосиво.

Ardea cinerea

Nycticorax nycticorax

Нощна чапла (Nycticorax nycticorax)

Нощната чапла е мигрираща птица от семейство Чаплови

Дължината на тялото на нощната чапла достига до 65 см, а размахът на крилата ѝ – до 112 см.Тегло: 730-1015 г. Дълголетие- 21 години. Оперението е трицветно.Долната страна на врата, гърдите, челото и бузите са бели. Гърбът и горната страна на главата са черни с метален блясък, а останалата част от тялото е сива или сиво-охрена.

Nycticorax nycticorax

Acrocephalus melanopogon

Мустакато шаварче (Acrocephalus melanopogon)

Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 17 – 21 см. Тегло: 10-14 г.

Възрастните имат фино набразден кафяв гръб и бели коремни части. Челото е полегато, с белезникави „вежди”, сиви пера зад ушите, а клюнът е силен и остър. Двата пола са идентични, както при повечето коприварчета, но младите птици са по-силно набраздени и имат петна по гърдите.

Acrocephalus melanopogon

Larus melanocephalus

Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus, Ichthyaetus melanocephalus)

Дължина на тялото: 37 – 40 см. Размах на крилата: 94 – 105 см.Тегло: 220-350 г. Продължителност на живота: 15 г. Оперението на възрастните е преобладаващо бяло със светлосив гръб и горна част на крилата. Главата и шията са черни, окото е заобиколено с бяло, клюнът и краката са тъмночервени. В полет се отличава от другите чайки по чисто белите подкрилия и махови пера. Това е шумен вид, особено в колонии, с назално „ийа“ обаждане.

Larus melanocephalus

Chlidonias niger

Черна рибарка (Chlidonias niger)

Дължина на тялото: 22 – 28 см. Размах на крилата: 56 – 65 см. Тегло:50-75 г. Продължителност на живота: 17 г. Главата, шията, гърдите и коремът са тъмносиви до черни и контрастират на гърба, кръста, горната страна на крилата и опашката,които са сиви. Долната страна на крилата също е изцяло сива, за разлика от белокрилата рибарка, която е с черни подкрилия и бели махови пера.

Chlidonias niger

Alcedo atthis

Земеродно рибарче (Alcedo atthis)

Дължина на тялото:16 см. Тегло: 35 г. Размах на крилата: 26 см. Дължина на човката 4 см. Тегло: 30-45 г. Продължителност на живота: 15 г. Горната страна на главата на мъжкия е тъмнозелена с напречни сини ивици. „Бузите“ са ръждиви, а зад тях има бяло петно. Гърбът, кръстът и опашката са сини. Гърдите и коремът – ръждиви. Крилата са тъмнозелени със сини капковидни петна.

Alcedo atthis

Aythya nyroca

Белоока потапница (Aythya nyroca)

Белооката потапница е с дължина на тялото 40-46 см, размах на крилете около 65 см. Тегло: 680-800 г. Дълголетие:8 години. През размножителния период мъжкият е с блестящи тъмнокафяви глава и страни, а гърдите и подкрилията отстрани са контрастиращо чисто бели. Имат жълти очи.По време на полет са видими белият корем и кръговият пласт бяло. Женските са с по-мътни цветове и са по-кафяви от мъжките, очите им са тъмни.

Aythya nyroca

Haliaeetus albicilla

Морски орел (Haliaeetus albicilla)

Едра дневна граблива птица с дължина на тялото: 80-100 см. Размах на крилете: 210-265 см. Тегло: 3600-7000 г. Дълголетие:20 години. Има възрастов диморфизъм. Възрастните са сиво-кафяви с почти черни крила; главата и шията са белезникави; клюнът е масивен, жълт, на върха силно извит надолу; опашката е къса, заоблена и бяла.

Haliaeetus albicilla

Sergey Yeliseev, Corncrake, CC BY 2.0

Ливаден дърдавец (Crex crex)

Птицата се назовава също така с „дърковец“, „дръдравец“ и „дердер“, „ортокман“, „ортигометър“, „дърпач“, калауз.

Тази птица достига размери до 25-29 см и тежи около 13-190 г. Размахът на крилете е 42-53 см.

Възрастните са кафяви с черни петна и сивосини вежди, белезникаво гърло и сивосини гуша и гърди.

Ron Knight, Crex Crex, CC BY 2.0

Sergey Yeliseev, Corncrake, CC BY 2.0

Малък воден бик (Ixobrychus minutus)

Тази птица е най-малката европейска чапла, с дължина от 36 см, размах на крилете 40-58 см и тегло от 120-150 гр.

Малък Воден Бик

Marek Szczepanek, Botaurus Stellaris, CC BY-SA 3.0

Голям воден бик (Botaurus stellaris)

Големият воден бик има дължина от 80 см и размах на крилете от 125 до 135 см. Има кафява окраска с тъмни петна и черти.

Тази птица е вид чапла, обитаваща блата, места с бавно-течаща и застояла вода, гъсто обрасли с блатна растителност и крайбрежни храсти, брегове и разливи на реки, езера и други водни площи.

MPF, Botaurus Stellaris, CC BY-SA 3.0

Ferran Pestaña, Oxyura Leucocephala, CC BY-SA 2.0

Тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala)

Тази патица също така се назовава с „белоглава потапница“, „белоглавка“, „тръноопашата патица“.

Птицата тежи между 500 и 900 гр, тялото ѝ е с дължина около 43-48 см, с къса и дебела шия. Крилете на тази птица са малки и къси, като размахът им достига до 62-70 см.

Тръноопашата Патица

Falco naumanni

Белошипа ветрушка (Falco naumanni)

Белошипата ветрушка е вид малък сокол, много близък с керкенеза (който е наричан и черношипа ветрушка), но е по-дребен. Дължина- 32 см. Размахът на крилете му достига 58-73 cм. Тегло-140-210 г. Дълголетие: 6 години.
Клюнът на белошипата ветрушка е къс и извит в основата. Дългите заострени криле и дългата опашка, завършват с широка черна лента. Мъжките и женските птици са доста различни.

Loco2014, Pellikan, CC BY-SA 3.0

Circus aeruginosus

Тръстиков блатар (Circus aeruginosus)

Най-често срещаният блатар у нас. Това е е средно голяма дневна граблива птица от семейство Ястребови (Accipitridae). Дължината на тялото е от 43 до 54 см. Размах на крилете: 120 – 140 cм. Женската е малко по-едра. Тегло: 400 – 650 г за мъжките птици и 500 – 800 г за женските. Дълголетие: 17 години.

Тръстиковият блатар има доста широки криле и изразен полов диморфизъм.

Dick Daniels, Branta Ruficollis, CC BY-SA 3.0

Червеногуша гъска (Branta ruficollis)

Тази птица също се нарича „червеношия гъска“, „казарка“, „кавказка патка“.

Това е рядък и изключително красив вид птица, с цветното оперен вид. На размери е средно голяма птица, която тежи между 1058 и 1650 г. Дължина на тялото й е 55 см, а размахът на крилете й достига 116-135 см.

Червеногуша Гъска

Martin Dimitrievski, Phalacrocorax Pygmeus, CC BY-SA 3.0

Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus)

Тази птица също така се назовава „дяволица“.

Шарките на малкия корморан са черно-кафяви, и двата пола не се различават един от друг. Дължината на тялото им достига до 50 см, а размахът на крилете им – 85 см. През размножителния си период, кормораните имат черно-кафяви шарки с бели щрихи по тялото и метален блясък по крилата.

Малък Корморан

Andy Morffew, Phalacrocorax Pygmeus, CC BY 2.0

Andreas Trepte, Platalea Leucorodia, CC BY-SA 2.5

Лопатарка (Platalea leucorodia)

Птицата принадлежи на семейство Ибисови, като достига дължина до 1 метър. Размахът на крилете й достига до 115-135 см, а теглото й – 1200 до 1700 г, бяла с  черни краката. Има дълъг клюн с разширение на върха, приличащ на лопата. Младите екземпляри имат черни върхове на крилата. Живее до 28 години.

Лопатарка

Recurvirostra avosetta

Саблеклюн (Recurvirostra avosetta)

Дължина на тялото: 42 – 46 см. Размах на крилата: 77 – 80 см. Тегло от 250 до 400 г. Дълголетие:25 г.

Саблеклюнът е доста грациозна, бърза и елегантна птица, с черни и бели пера. Има дълга шия, високият му тънък клюн, обърнат нагоре, е подходящ за начина, по който се храни. Оперението е преобладаващо бяло.

Recurvirostra avosetta

Philomachus pugnax

Бойник (Philomachus pugnax)

Бойникът има малка глава, средно голяма човка и издължена шия. Мъжките птици са по-големи от женските. Достигат размери: 20-32 cм, размах на крилете – 54-60 cм. Тегло: 70-150 г. Дълголетие: 11 години. Имат дълги, обикновено жълтеникави крака. През пролетта добиват изключителен външен вид, свързан с размножителния период и носят огромни яки, – черни, червеникавокафяви или бели.

Philomachus pugnax

Charadrius alexandrinus

Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus)

Дължина на тялото: 16-18 cм. Размах на крилете: 43-45 cм. Тегло:40-60 г. Дълголетие:10 години.Има слабо изразен полов диморфизъм. Мъжкият отгоре е кафяв, а отдолу — бял. На челото и край окото има черно петно, темето е керемиденокафяво, а гушата е с прекъсната черна огърлица. При женските и младите петната по главата и огърлицата са кафяви.

(Charadrius alexandrinus)

Anser albifrons

Голяма белочела гъска (Anser albifrons)

Дължина на тялото: 16-18 cм. Размах на крилете: 43-45 cм. Тегло:40-60 г. Дълголетие:10 години.Има слабо изразен полов диморфизъм. Мъжкият отгоре е кафяв, а отдолу — бял. На челото и край окото има черно петно, темето е керемиденокафяво, а гушата е с прекъсната черна огърлица. При женските и младите петната по главата и огърлицата са кафяви.

Anser albifrons

Sterna hirundo

Речна рибарка (Sterna hirundo)

Дължина на тялото: 34 – 39 см. Размах на крилата: 70 – 80 см. Тегло: 90 – 150 г. Продължителност на живота: 25 г. Има възрастов диморфизъм и малки сезонни различия. Гърбът и крилата отгоре на възрастните птици през лятото са светлосиви. Кръстът, опашката, коремът, шията и бузите са бели, а външните махови пера- черни. Главата отгоре е черна, клюнът яркочервен с черен връх, а краката яркочервени

Gelochelidon nilotica

Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica)

Дължина на тялото: 32 – 43 см.Размах на крилата: 85-103 см. Тегло: 200-300 г. Продължителност на живота: 16 г.

Дебелоклюната рибарка е по-скоро бяла отдолу и сива отгоре. Главата, тилът, клюнът и върховете на първостепенните махови пера са черни, а също такива са и краката и ходилата. Трябва да се отбележи и дългият дебел клюн, и опашката -дълбоко разделена на две.

Gelochelidon nilotica

Anser erythropus

Малка белочела гъска (Anser erythropus)

Малката белочела гъска тежи между 1.6 и 2.5 кг. Дължина на тялото й е 66 cм, размахът на крилете е около 115-135 см. При нея няма изразен полов диморфизъм, но има възрастов диморфизъм. Възрастните са сиво-кафяви с голямо бяло петно на челото, което достига задния край на окото, като гърдите им са с черни препаски. При младите петното на челото и препаските липсват. При всички възрасти има жълт кръг около окото.

Mergellus albellus

Малък нирец (Mergellus albellus)

Това е най-дребният по размери нирец. Дължина на тялото му е 40 см, а размахът на крилете е 62 см. Тежи между 500 и 950 грама. Има изразен полов диморфизъм особено през зимата. Бялото оперение на мъжкия има украса от черна маска и тънки черни ивици по тялото. Женската е сива с кафява глава. Клюнът е къс, със зъбци.

Tachybaptus ruficollis

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis)

Малкият гмурец е най-дребният европейски представител на семейство Гмурцови. Дължина на тялото около 23-29 см и размах на крилете – 40-45 см. Тегло: 100 -200 г. Продължителност на живота:13 години.

Има сезонен и възрастов диморфизъм. При възрастните през размножителния период горната част на тялото, шията и главата са тъмнокафяви до черни, гушата отпред шоколадово-кафява, а кожата в основата на клюна жълто-зеленикава.

Podiceps grisegena

Червеногуш гмурец (Podiceps grisegena)

Дължина 45-50 см и размах на крилата 77- 85 см. Тегло: 700-900 г. Червеногушият гмурец е безлична тъмно-сива птица през зимата. Има тъмно тяло, горната част на главата е черна, а гърбът и крилaтa са тъмнокафяви, фланговете, горната част на гърдите, шията и бузите са сиви, по-ниско гърдите, гърлото и части зад бузите са бели, а клюнът е дълъг с жълта основа и тъмен връх.

Tadorna ferruginea

Червен ангъч (Tadorna ferruginea)

Други названия: червен килифар, ръждив килифар, казарка

Червеният ангъч е сравнително едра птица. Дължина на тялото: 64 см Размах на крилете: 130 см. Мъжките са с ръждивожълта глава и предна част на шията, тъмноръждив врат с тесен черен пръстен. Горната страна на тялото е ръждивочервена. Маховите пера, опашката, човката и краката са черни.

Asio flammeus

Блатна сова (Asio flammeus)

Блатната сова е с дължина на тялото 37-40 cм, размах на крилата 95 – 105 см.Мъжките тежат около 350 г, а женските –около 420 г. Оперението на блатната сова е тъмно кафяво на гърба, а на обратната страна по – светло и понякога щриховано. Перушината на женските сови е по – тъмна от тази на партньорите им.

Clanga clanga

 

Голям креслив орел (Aquila clanga, Clanga clanga)

Големият креслив орел е едра дневна граблива птица.

Орелът е с дължина на тялото 59–71 см и размах на крилата 157–179 см. Типичната телесна маса е 1,6–2,5 кг, като понякога голяма женска тежи до 3,2 кг.  Младите птици имат бели петна по крилата си и им липсва по-светъл пластир на тила. Звукът, който издават напомня кучешки лай.

Clanga clanga

 

Малък креслив орел (Aquila pomarina, Clanga pomarina)

Дължината на тялото му е 61-66 cм, размаха на крилете 145 cм и тежи 1 600 г.Има възрастов диморфизъм. Възрастните са с кафяво оперение. Могат трудно да се отличат от възрастните на големия креслив орел, но имат по-дребното тяло и при полет маховите пера отдолу са черни, а подкрилията — кафяви (при големия креслив орел е обратното).

Accipiter nisus

 

Малък ястреб (Accipiter nisus)

Други названия: ястреб врабчар, пилищар, пильок, птичарка

Малкият ястреб е малка граблива птица с къси, широки крила и дълга опашка, и двете приспособени към маневрирането през дърветата. Женските могат да бъдат до 25% по-големи от мъжките и да тежат до два пъти повече.

Eurasian Sparrowhawk (Accipiter nisus) female. Isolated on white. Side view.

Accipiter brevipes

 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes)

Късопръстият ястреб е малка граблива птица. Той е с дължина 32–38 cм, с размах на крилата 65–75 cм и тежи между 150 и 270 г. Ирисът е тъмен. Бузите също. Той прилича на малкия ястреб, но за разлика от него има черни върхове на крилата, които го правят лесен за определяне, а по-късата му опашка и по-заострените крила му придават по-подобен на сокол вид.

Larus argentatus

 

Сребриста чайка(Larus argentatus)

Мъжката чайка е дълга 60–67 см и тежи 1050–1,525 g, докато женската е 55–62 cm и тежи 710–1 100 g. Размахът на крилата може да варира от 125 до 155 cм. Сред стандартните измервания хордата на крилото е от 38 до 48 см, клюнът е от 4,4 до 6,5 см.

Anas platyrhynchos

 

Зеленоглава патица(Anas platyrhynchos)

Зеленоглавата дива патица е средно голям вид водолюбива птица. Дълга е 50–65 cм – от които тялото представлява около две трети – има размах на крилата 81–98 cм и тежи 0,7–1,6 к. Сред стандартните измервания хордата на крилото е 25,7 до 30,6 см, клюнът- 4,4 до 6,1 см, а тарзусът – 4,1 до 4,8 см.

Milvus migrans

 

Черна каня (Milvus migrans)

Дължина на тялото: 61 – 72 см. Размах на крилата: 140 – 165 см. Половете са сходни, въпреки че мъжкият е малко по-малък и по-малко агресивен (това е случаят при повечето грабливи птици).Гръбното оперение е кафяво, а главата и шията са по-бледи.

Himantopus himantopus

 

Кокилобегач (Himantopus himantopus)

Кокилобегачът е едра птица с контрастно черно-бяла оперение, тънък, прав клюн и както подсказва името му – с непропорционално дълги, червени крака. В природата само фламингото има по-дълги крака като съотношение с размера на тялото му. Дължина на тялото на кокилобегача достига 33-36 cм

Glareola pratincola 

 

Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola)

Дължина на тялото: 24 – 28 см. Размах на крилата: 60 – 70 см. Кафявокрилият огърличник има къси крака, дълги заострени крила, дълга раздвоена опашка и къс клюн, което е адаптация към въздушното хранене. Гърбът и главата са кафяви, крилата също са кафяви с по-тъмни махови пера. Коремът е бял. Гушата е кремава, оградена с черна „огърлица“.

Lanius collurio

 

 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio)

Червеногърбата сврачка е с дължина на тялото 16-18 см. Размах на крилата: 24 – 27 см. Има добре изразен полов диморфизъм, мъжката е доста ярко оцветена, докато женската е с маскировъчно кафяво, изпъстрено с черни петънца оперение. Мъжките са с ръждивокафяв гръб и светъл корем, главата е сива с широка черна презочна ивица.

Lanius minor

 

 

Черночела сврачка (Lanius minor)

Дължината на черночелата сврачка варира от 19-21 cм. Размах на крилата: 30 см. Гърбът и темето на сврачката са сиви, челото и презочната ивица са черни, крилете също са черни с бяло петно в основата на първостепенните махови крила. При младите гърбът и главата имат щрихи, а челото е сиво.

Merops apiaster

 

 

Обикновен пчелояд (Merops apiaster)

Теглото му достигa около 200 грама, на дължина тялото му е 25 – 30 см, има дълга черна човка заострена, леко извита надолу, с широк размах на крилете 35 – 45 см и топчести тяло и глава. Мъжкият е малко по-едър от женската. Оперението на мъжките и на женските е еднакво, то е хармонично многоцветно.

Sylvia atricapilla

 

 

Голямо черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla)

На големина е колкото полското врабче, а телосложението е тънко, изящно и стройно. Дължината на тялото е 13 – 15 cм, а размахът на крилата – 20 – 23 cм. Теглото обикновено е 16–25 г. Оперението му е сиво-кафяво, а в долната страна на тялото – по-светло белезникаво.

Dendrocopos syriacus

 

 

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus)

Дължина на тялото 21-24 см с размах на крилете 34-40 см и тегло 65-80 г. Много прилича на големия петнист кълвач, Dendrocopos major. Различава се от останалите кълвачи по черната ивица на врата, която свързва клюна и раменете, без да достига до тила. Също така, подопашието е бледо червено до розово

Riparia riparia

 

 

Брегова лястовица (Riparia riparia)

Дребна птица от семейство Лястовицови (Hirundinidae), разред Врабчоподобни (Passeriformes). Дължината на тялото и е около 12–14 cм, размаха на крилете 25-33 cм и тежи до около 10-18  г. В сравнение с другите представители на семейството е по-дребна. Тъмно кафява отгоре, бяло към сиво отдолу с тясна кафява лента на гърдите; клюнът е черен, краката- кафяви.

Fringilla coelebs

 

 

Обикновена чинка (Fringilla coelebs)

Обикновената чинка е голяма колкото врабче. Дължина на тялото: 14,5 – 16 см. Размах на крилата: 24,5 – 28,5 см, тегло 18–29 г.Има изразен полов диморфизъм. Възрастният мъжки има черно чело и синьо-сива корона, тил и горна мантия. Крупата е светло маслиненозелена; долната мантия и лопатки образуват кафяво седло.

SONY DSC

Turdus merula

 

 

Кос (Turdus merula)

Представителите на вида са с дължина от около 23,5 до 29 cm, имат дълга опашка и тежат 80 – 125 грама. Възрастният мъжки е с лъскаво черно оперение, чернокафеникави крака, оранжево околоочие и оранжев клюн. Клюнът потъмнява до известна степен през зимата. Възрастната женска е с опушенокафява окраска, тъп жълтеникавокафяв клюн, кафеникавобяла гушка и слаба петнистост по гърдите.

SONY DSC

Call Now Button