Зареждане на Събития

Отминали Събития

Търсене на Събития

Навигация на изгледите на събития

април 2019

На 30 април Фондация Виа Понтика съвместно с ръководството и ученици от ОУ „Михаил Лъкатник“ Бургас, проведе мероприятие с екологична насоченост на територията на Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ в контекста на Световните дни на мигриращите птици. Събитието е част от програмата на годишната кампания -Дни на мигриращите птици, за която можете да научите повече на адрес worldmigratorybirdday.org. На територията на парка бяха изградени пет различни локации, които ни позволиха да ангажираме децата в следните дейности: наблюдение на…

Прочети още

май 2019

Европейската зелена седмица е най-голямото ежегодно европейско събитие относно политиката за околната среда, което привлича участници от правителствените среди, промишлеността, неправителствените организации, научните среди и медиите за осъществяване на уникален обмен на идеи и най-добри практики, както и мотивиране на гражданите да се включат в природозащитните акции на ЕС и да направят своя собствен принос. За отбелязване на Европейската зелена седмица 2019 в рамките на съвместна инициатива на Европейската комисия, Фондация Виа Понтика в партньорство с Община Бургас, РИОСВ-Бургас, Проект…

Прочети още

ноември 2019

Утре 13.11.2019 предстои ново посещение на партньорите по проект Green City Life в Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм "Вая". В синхрон с основните дейности по проекта за подрастващите сме организирали...

Прочети още

февруари 2020

Ecopower Day

07.02.2020

На 7 февруари Фондация „Виа Понтика“, Община Бургас и РИОСВ Бургас съвместно стартират инициативите по Дни на влажните зони 2020...

Прочети още

В сърцето на град Бургас, Фондация „Виа Понтика“ и Община Бургас ще предоставят възможност на...

Прочети още
+ Експортиране на събития