Правилник за вътрешния ред

Вашата безопасност е приоритет за нас и спазването на правилата за ползване на съоръженията и престой в обекта са задължителни. Уронването на нашия престиж и неспазването на нашите правила за сигурност и безопасност могат да доведат до извеждане от територията на Екопарка без да бъде възстановена стойността на закупения билет за вход.

Преди да закупят билет за вход или да заявят ползването на друга услуга, предоставяна в Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“, клиентите следва сами да проявят инициатива и да се запознаят с тези Правила за Вътрешния ред. Със закопуването на билет и/или с подаването на заявка за друга услуга клиентът се съгласява с тези Правила за Вътрешния ред и се задължава да ги спазва. При заявяване на групови услуги (тържество за рожден ден, посещения на училищни групи и др.), заявителят е длъжен да запознае всички деца, техните родители, както и придружаващите ги преподаватели и/или родители с тези условия, както и да им посочи мястото, от където те могат да се запознаят с тях.

По смисъла на тези общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

„Потребител“, „клиент“ или „посетител“ означава всяко лице, което закупи или желае да закупи стока или услуга;
„Услуга“ – дейност, предлагана в Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ срещу заплащане на определена цена(билет за вход, годишна карта, посещения на училищни групи, организиране на тържества за рождени дни, предоставяне на зали под наем и др.);
Списъкът на предлаганите услуги, подлежи на промяна по всяко време;
„Билет“ – уникален документ с баркод, издаден на хартиен носител;
„Училищна група“ – Ученици от първи до дванадесети клас и шестгодишни деца от подготвителна (за първи клас) група в детска градина или училище, водена от учители и/или възпитатели;
„Дете“ – всяко физическо лице до навършването на 18 – годишна възраст;

Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ има право да променя цените без на дължи предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките и услугите, които предлага.

Правила за безопасност

Важни правила, които е необходимо да спазвате по време на престоя Ви в Екопарк за биоразнообразие и алтернативен търизъм „Вая“:

Прочетете внимателно всички знаци и указателни табели на територията на Екопарка
Не е позволено тичането в парка и грубата игра около басейните
Всички деца под 10 – годишна възраст трябва да бъдат придружавани от лица с навършени 16 години;
Моля не изпускайте децата си от поглед, тяхната безопасност е изцяло отговорност на придружаващите ги лица, а не на служителите на парка!
При посещение на училищни групи, децата се придружават задължително поне от един учител. В този случай, един учител, родител или друг пълнолетен може да придружава максимум 10 деца. Родители могат да придружават деца от училищни групи само съвместно с учител/и. Не се допуска организиране на посещение на училищни групи само от родители.
Пушенето е разрешено само в обозначените за това места

Личен багаж

Не оставяйте вещите си без надзор продължително време. В случай на загубена или открадната вещ потърсете съдействието на отдел „Връзки с Клиенти“. Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ не носи отговорност за загубени или откраднати вещи.

Вашето поведение в парка

Ние очакваме от нашите посетители разбиране и толерантност. Посетители, използващи нецензурни, обидни думи и фрази или невербални неприлични жестове могат да бъдат изгонени от Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ без да им бъде възстановена стойността на входния билет. Посетителите са длъжни да пазят и ползват изградената инфраструктура и съоръжения с необходимата грижа. При щета, виновните лица носят имуществена отговорност и са длъжни да възстановят на Екопарка в пълен размер разходите за ремонд и/или възстановяване. Изхвърляйте отпадъците на определените за това места!

Обозначени само за персонала на екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ зони

Не е позволено посетителите да влизат в техническите и обозначените за персонала на парка зони и помещения.

Често задавани въпроси

Ве Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ Вашият приятен престой е гарантиран. Ангажираме се да отговорим на вашите въпроси, да вземем под внимание съветите и предложенията Ви. Посетете отдел „Информация“, който се намира на главния вход и нашият персонал ще се радва да Ви помогне с нужната експертиза.

Достъп до парка

Вашата сигурност е наш основен приоритет. С цел безопасност, достъпът до парка се извършва само след проверка на Вашия личен багаж. В парка е забранено внасянето на оръжия, ножове, остри или стъклени предмети. Не се разрешава внасянето на храна, алкохолни и безалкохолни напитки, както и влизането с охладителни чанти или домашни любимци. Изключение правят бебешките храни и води. Молим посетителите на Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ да спазват всички правила и законите на Република България.

Паркинг

Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ разболага с паркинг с ограничен брой места.

Входни карти / билети, издадени от екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“

Достъпът до парка се извършва само срещи представяне на документ, удостоверяващ заплатена услуга и валиден документ за самоличност.

Лоши метеорологични условия

За ваша безопасност при лоши метеорологични условия достъпът до някои части на парка ще бъде ограничен.

Call Now Button