Екопарк „Вая“ ежегодно става убежище за различни видове птици, пострадали от бракониерство

Начало / Новини / Екопарк „Вая“ ежегодно става убежище за различни видове птици, пострадали от бракониерство
Екопарк „Вая“ ежегодно става убежище за различни видове птици, пострадали от бракониерство

Екопаркът за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ е разположен край едноименното езеро „Вая“, което е най-голямото естествено езеро в България. Екопаркът е на площ от 28 кв. км. „Ние сме част от Натура 2000 и сме защитена зона. На територията на екопарка се наблюдават 245 вида птици, от които 71 са в Червената книга на България, а 105 са с европейско природно значение“, разказа Ана Янчева, управител на Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“. Едни от най-интересните птици, които могат да се наблюдават в екопарка, са малката бяла чапла, различни други видове чапли, малък корморан, голям воден бик, къдроглав пеликан. Част от обитателите са и розов пеликан, както и около 40 белочели патици и зеленоглави гъски, спасени от бракониери. Една от мисиите на екопарка е да дава защитен подслон на спасените от бракониерство птици. „Тук вече имахме няколко кампании с птици, спасени от бракониери. Нашата основна идея и концепция за развитие на работата ни е да си взаимодействаме с абсолютно всички, които имат желание да работят в споделена грижа за природата“, посочи още Ана Янчева. Основната концепция за развитие на екопарка е засилване на сътрудничеството с всички спасителни центрове. Няколко инициативи са осъществени със „Зелени Балкани“ от Стара Загора. Именно там бе излекуван белия ням лебед, който днес свободно плава в езерото. Така защитената зона „Вая“ се превръща в естествена среда и сигурно място за възстановяване на излекувани птици, на пострадали мигриращи, както и на редки птици в беда. Видео – Тодор Ставрев. Монтаж – Валя Ковачева.

Call Now Button