Състезание по спортен риболов свободен стил за купа „ВАЯ“

Състезание по спортен риболов свободен стил за купа „ВАЯ“

 

 

Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“, съвместно със Сдружение на риболовците „Бургаски езера“ и Рибарско сдружение „Наслука“, обявяват еднодневно състезание по спортен риболов свободен стил за купа „ВАЯ“, което ще се проведе на 25.04.2021г.

 

Програма на състезанието:

7:30 Сборен пункт брифинг

8:00 Теглене на жребий

8:30 Настаняване по местата

9:50 Захранване

10:00 Старт

15:00 Финал

15:40 Обявяване на резултатите и награждаване

Награди:

Купи и парични награди за 1-во,2-ро,3-то място

Медали за 4,5,6 място

Индивидуална награда за най-голяма уловена риба

Допълнителни изненади за най-малките състезатели

Такса за участие: 40 лв.

Условия за участие:

 1. Всеки състезател, участва сам за себе си с една въдица и една кука с безопасен монтаж.
 2. Всеки участник трябва задължително да разполага с подходящо оборудване:
 • Кеп;
 • Карп сак / дюшек;
 • Куковадач;
 • Антибиотик;
 • Живарник (текстилен) – минимум 3м.
 • Няма възрастово ограничение.

 

 

Регламент на състезанието:

 1. Разрешава се риболовът само с една въдица, с една кука на нея, монтирана безопасно, без ограничение в големината на куката, както и в дължината на повод .
 2. Всеки състезател се разполага в бокса си до флагчето с номера си на максимум 2 метра разстояние от него.
 3. Всеки състезател може да излиза от сектора си, без да пречи на другите състезатели.
  При напускане на мястото ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се вади въдицата с монтажите от водата.
 4. Разрешената стръв са: семена, червеи, пелети, теста, пасти, протеинови топчета. Вердевасът и фуилът са разрешени.
 5. Забранява се използването на рибки, жаби, хайвер за стръв, както и всяка друга стръв от животински произход!
 6. Няма ограничение на количеството захранка и стръв.
 7. Забранява се използването на лодки!
 8. След звуковия сигнал за начало на състезанието, никой няма право да внася или изнася стръв, захранка или други рибарски пособия в бокса си или някой друг да му ги носи.
 9. Живарниците трябва да са текстилни с дължина не по-малка от 3м. Забранени са металните живарници!
 10. Забранено е в живарниците да има предмети, като тухла, камък, олово или каквото и да било друго освен риба!
 11. Изваждането на рибата от водата става само с кеп или на гърди.
 12. Забранява се хващане на риба за очите и хрилете!
 13. Тътренето и плъзгането на риба по брега е недопустимо!
 14. След откачване от куката, всяка уловена риба задължително се обработва с антибиотик!
 15. Задължително е меренето на шарани по-големи от 8 кг, а също и на уловен амур с всякакво тегло, веднага след изваждането им и незабавното им връщане във водата.
 16. Забранено е влизането във водата освен в случаите, когато се връща риба или рибата е голяма и трябва да се кепне от водата.
 17. Риба навлязла в съседен коридор ще се зачита, ако не е закачила въдицата на съседния състезател, или същият няма претенции към своя колега. (Важи и за извадена риба с монтаж на друг състезател – ако няма претенция, рибата се зачита!)
 18. Извадена риба след сигнала за край на състезанието не се признава! Зачита се само, ако е в кепа!
 19. Ако след сигнала за оставащи последни 10 минути, някой има кълване е длъжен високо да извика “риба” , при което има възможност да овладее и извади улова в рамките на 10 минути след сигнала за край на състезанието. Времето се засича от съдията и се контролира от състезателите в съседство.
 20. Умряла риба в улова не се зачита!
 21. Всяко дете-участник трябва да има със себе си пълнолетен придружител, който по време на състезанието може да му помага с разпъване на риболовните принадлежности, закачането на стръв, кепването на риба от водата и откачане.
 22. Не се разрешава музика, високо говорене и нарушаване спокойствието на останалите риболовци.

Състезанието ще се проведе при стриктно спазване на Заповедта на Министъра на здравеопзването във връзка с наложените противоепидемичните мерки срещу разпространението на Ковид-19. По време на брифинга и тегленето на жребия, както и по-късно по време на церемонията по награждаването, всички участници и гости са задължени да спазват дистанция. Забранено е струпването около масата на съдиите и организаторите по време на жребия. Състезателите ще бъдат викани един по един от съдията по реда на тяхното записване .

ОРГАНИЗТОРЪТ си запазва правото да променя УСЛОВИЯТА и да промени датата на състезанието при лоши метеорологични условия. Състезанието се прекратява или отлага при възникване на условия, застрашаващи здравето и безопасността на състезателите.

Записването за участие става с лично съобщение във Фейсбук страницата на Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“и на тел. 0885 711 263, като същият може да се ползва за въпроси и допълнителна информация.

Максимален брой участници : 60
Такса участие: 40 лева

Таксата за участие можете да заплатите с паричен превод по Еконт до офиса в кв. Победа, ул. Индустриална 51 – гр. Бургас / получател : Иван Георгиев Агафонов /,  тел : 0885 711 263,  като посочвате основание за плащане “състезание и вашите имена”. Таксата за участие може да бъде заплатена и на място в Екопарк „Вая“ чрез лично предаване.

 

Call Now Button