В Екопарк „Вая“ край Бургас животът пулсира в естествения си ритъм

Начало / Новини / В Екопарк „Вая“ край Бургас животът пулсира в естествения си ритъм
В Екопарк „Вая“ край Бургас животът пулсира в естествения си ритъм

В най-топлия ден на есента се озоваваме на място с много вода, слънце и крилати обитатели. Появата ни в “царството на птиците” обаче не предизвиква и капка смут. Точно обратното. Забелязали ни още отдалече, група пъстроцветни патици се строяват в няколко редици и като по капитанска команда чевръсто доплават до нашия бряг. Там друга банда, акостирали на сушата патета, ни изкряква в приятелски поздрав и с тромаво криволичене закачливо се присъединява към групата. После погледът ни е привлечен от дълговрат лебед, който старателно се упражнява в грациозност върху огледалната езерна повърхност.

“От тук нататък сме на гости,” казва ни с усмивка Ана Янчева от фондация „Виа Понтика“ и управител на Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм “Вая”, когато подминаваме жълтата табела с ясно разписани правила за поведение на посетителите. Ана е човекът, който почти денонощно следи за добруването на обитателите на парка, намиращ се само на 15 километра от Бургас, край езерото Вая.

Децата са сред най-честите посетители на Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“.

“Езерото и Екопаркът попадат в Европейската екологична мрежа Натура 2000 и са защитена зона, а от 2001 г. мястото е обявено и за Влажна зона с международно значение,“ пояснява Ана, преди да ни преведе през любимия на лебедите воден кът във вътрешността на екопарка. Доскоро розови пеликани (в България вече само мигриращ вид, включен в „Червената книга“ като изчезнал гнездящ) също са им правили компания (макар и от прилично разстояние), но преди броени дни са отлетели на юг. На пролет обаче ги чакат да се завърнат. Малкото островче в центъра на водния басейн, което сега е побеляло от накацалите по него гларуси и чайки, е било запазена територия на дългоклюните птици. “Пеликаните се струпваха на него, буквално стъпвайки един върху друг и образувайки пирамидална форма,” смее се Ана.

Розовите пеликани са изкусни риболовци.

Редките птици избират парка за свой естествен хабитат, защото усещат, че хората тук не са заплаха, а приятелско присъствие. И защото има достатъчно жив улов. “Стараем се средата да е максимално близка до естествената, имаме екстензивно рибовъдно стопанства и не дохранваме животните“, обяснява Ана. “Тази година най-сетне видяхме и черен щъркел,” споделя ни още тя. Мястото някак естествено се е превърнало в убежище и за ранени птици. “Сътрудничим си със Спасителния център за диви животни в Стара Загора, откъдето често пращат тук птици за рехабилитация,” разказва Ана. Много от тези крилати новопопълнения избират да превърнат екопарка в свой постоянен дом. Тук са приютени и доста пострадали от бракониерство птици, които бързо са се спогодили с останалите диви обитатели. В началото на февруари от Спасителния център в Стара Загора избират да пуснат именно в този екопарк над 40 птици – големи белочели гъски, зеленоглави патици, както и един розов пеликан, защото средата е не само естествена, но и сигурна.

Управителят на Екопарк „Вая“ Ана Янчева вярва, че децата могат да покажат на родителите си как да опазват дивата природа.

“Мисля, че най-голямото ни постижение е това, че ни има. Преди две години, когато в региона имаше големи наводнения, всичко беше под вода и трябваше да стартираме отначало. Но с упорство, доброволчески труд и съвместна работа с различни неправителствени организации успяхме да възстановим и надградим екопарка,” споделя Ана. Успех е и това, че на територията на резервата, хора и птици могат целогодишно да общуват един с друг и да се опознават – без страх и в хармония.

Езерото “Вая” в цифри и факти

Вая е най-голямото естествено българско езеро, през което минава миграционният път Виа Понтика. Местообитание е на над 270 вида птици.

Междинен пункт е на над 100 000 птици, сред които световно застрашените къдроглав пеликан и червеногуша гъска, застрашените в Европа голям гмурец, малка бяла чапла, земеродно рибарче, нощна и гривеста чапла, малък корморан, тръноопашата и кафявоглава потапница.

На територията са записани и няколко вида животни, намиращи се в червения списък на Международния съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN) – 5 безгръбначни, 4 риби, 4 земноводни, 3 влечуги, 5 птици и 3 бозайника.

Вая е единственото място в България, където се концентрира до 7% от черноморската популация на тръноопашатата потапница.

 

Call Now Button